Privacy statement PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography

PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography, gevestigd aan Kasteellaan 9 te Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Http//:www.piktureframe.nl en http://www.sweetboudoir.nl
Studio adres: Kasteellaan 9 te Oegstgeest
Vestigingsadres: Tuinkersstraat 12 te Voorhout

Margriet Hulsker is de Functionaris Gegevensbescherming van PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography. Zij is te bereiken via info@piktureframe.nlof info@sweetboudoir.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PiktureFrame Photography en Sweetboudoir Photography verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (kindje(s) als dat is opgegeven)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gemaakte (nabewerkte) foto’s tijdens een geboekte fotoreportage

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@piktureframe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bankrekeningnummer en emailadres: Het afhandelen van jouw betaling voor onze dienstverlening via een facturerings en boekhoudkundigsysteem.
– Emailadres: Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je je hiervoor aangemeld hebt)
-Telefoonnummer: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer er nog vragen zijn over de dienstverlening
– Emailadres: Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Huisadres: Om goederen bij je af te leveren
– Nabewerkte foto’s: Een levenslange garantie op het bewaren van de gemaakte foto’s met die verstande dat een harde schrijf altijd kan crashen en er nooit een waterdichte 100% garantie gegeven kan worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                 > levenslang> Verbonden aan het de folder met de nabewerkte foto’s
Adres                         > levenslang> Verbonden met factureringssysteem
Emailadres                > Levenslang > Indien veranderingen in beleid of voorwaarden plaatsvinden. Nieuwsbrief wordt alleen verzonden als daartoe opdracht is gegeven.
Nabewerkte foto’s   > Levenslang > Garantie op opnieuw leveren van foto’s wanneer de foto’s zoekgeraakt zijn bij de klant zelf door bijvoorbeeld brand.

Delen van persoonsgegevens met derden
PiktureFrame Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden vallen alle leveranciers die de foto’s ontvangen om een eindproduct te kunnen leveren; de bank door de bankoverschrijving en het factureringsysteem voor het factureren van de geleverde diensten.

Werkovereenkomst derden
Met alle partijen die persoonsgegevens (in de meeste gevallen is dat enkele de nabewerkte foto’s) ontvangen wordt hard gewerkt aan een werkovereenkomst, waarin zij aangeven op welke manier zij de bestanden bewaren en voor hoe lang zij dit bewaren. Deze werkovereenkomsten zijn door mij ingezien en gecontroleerd, of worden momenteel opgesteld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PiktureFrame Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan gedaan worden door een mail te sturen met het verzoek tot wijzigen naar info@piktureframe.nl/info@sweetboudoir.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@piktureframe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PiktureFrame Photography of SweetBoudoir Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PiktureFrame Photography en SweetBoudoir Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@piktureframe.nl

Bewaren van nabewerkte foto’s
PiktureFrame Photography/ SweetBoudoir Photography bewaart de nabewerkte foto’s op 3 verschillende en beveiligde locties; namelijk:

  1. Losse Harde schijf (thuis) met alle reportages uit het LOPENDE jaar
  2. Losse harde schijf (studio) met alle reportages uit VOORGAANDE jaren
  3. Online back-up van ALLE reportage via Back-blaze