Een Venetiaans masker gebruiken voor een fotoshoot. Waarom zou je dat niet doen? Venetiaanse maskers zijn super leuke accessoires om te gebruiken voor enkele foto’s tijdens je fotoshoot; tijdens een minisessie themadag of om samen met vrienden en vriendinnen en gemaskerd bal fotoshoot te doen!
Maar wat is eigenlijk de precieze betekenis van deze maskers?

Bal Masqué | een gemaskerd bal

Een Bal masqués werden voor het eerst gehouden in het vijftiende-eeuwse Italië en waren vooral populair onder de inwoners van Venetië. In de 17e en 18e eeuw werd een gemaskerd bal gemeengoed over het gehele Europese vasteland. Deze gekostumeerde festiviteiten waar de gasten zich onherkenbaar verkleedden, boden een kans om te ontsnappen aan de sociale restricties die het dagelijks leven enorm beinvloedden.

Buitensporig


De gasten mochten hun identiteit verborgen houden en hoefden zich niet volgens de heersende sociale regels te gedragen. Het waren vaak vrolijke en luidruchtige feesten waar buitensporig veel werd gegeten, gedronken, geflirt, gedanst en gegokt. Niet voor niets werden ze in de volksmond ook wel een ‘carnaval achter gesloten deuren’ genoemd.
Maskerades waren onlosmakelijk verbonden met een sfeer van avontuur, mysterie en zeker ook erotiek. Alles was mogelijk: vrouwen verkleed als Kozakken, mannen als hoerenmadams, hertogen als lakeien en prostituees als gravinnen.

Bedreiging


Veel mensen zagen in de gekostumeerde feesten waarin de gangbare sociale regels werden doorbroken een bedreiging voor de seksuele moraal. Vermommingen zouden volgens hen dezelfde werking hebben als een afrodisiacum: iemand die een masker opzette verloor direct zijn seksuele remmingen. Vooral bij de dames zou dit tot seksueel losbandig gedrag leidden. De aanwezigheid van vrouwen op dit soort gelegenheden werd dan ook als een teken van moreel verval gezien.

Vrijheden

Door een masker te dragen en een andere identiteit aan te nemen, konden de dames zich namelijk vrijheden veroorloven die volgens de gangbare etiquette taboe waren: onbekenden aanspreken, een conversatie beginnen en ruwe taal gebruiken. Daarnaast was een gemaskerd bal de enige plek waar een vrouw niet gechaperonneerd hoefde te worden. Harriet Wilson, een beruchte Engelse courtisane uit de Regency periode, kon deze tijdelijke vrijheid wel waarderen; “I love a masquerade because a female can never enjoy the same liberty anywhere else.”

Maskers in de studio

In de studio heb ik momenteel 6 verschillende maskers liggen om te gebruiken tijdens je eigen boudoirshoot of tijdens een minisessie themadag.

Menu